Mogelijk heb je niet direct behoefte aan het laten ontwikkelen van een nieuwe website of het laten optimaliseren van je huidige website, maar wil je een discussiepartner voor een eventueel toekomstig online project of resultaatverbetering van een website. Een adviseur met expertise op het gebied van conceptontwikkeling, project management, techniek en resultaatverbetering van online projecten.

Oesja kan deze rol voor je vervullen. Dit doe ik op onafhankelijke basis en zal de mogelijke opties met je bespreken. Ook als dit betekent dat ik er niet direct baat bij zal hebben. Ik behartig dus het belang van je onderneming.

Advies zoals het hoort.


Neem contact met mij op voor een verkenning van de mogelijkheden tijdens een vrijblijvende kennismaking.